Algemene Voorwaarden

 

Op al onze activiteiten zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van toepassing *Grensoverschrijdend wegvervoer, de bepalingen van het CMR-verdrag (Genève1956) * Binnenlands wegvervoer, de Algemene Vervoercondities (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, alsmede de Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten (AVK 1990), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Betaling: NOB algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. Van deze voorwaarden, die alle bij ons ter inzage liggen en bij ons op aanvraag verkrijgbaar zijn, geldt telkens de laatst gedeponeerde versie.


 

 
E-mailen
Bellen